Deze actie heeft een beter gebruik van het openbaar vervoer en een mobiliteit met meer burgerzin tot doel.

Methodologie

Methodologie

Die bestaat uit

  • De norm bevragen die het gedrag beperkt
  • Zich de fundamentele vraag stellen “hoe gepaste praktijken bevorderen bij individuen in een samenleving of op een bepaalde plaats en dat op een bepaald moment ?” (J.-P. Poulain, vertaling)

Het lijkt dat normen “regels of gedragscodes zijn die gevolgd worden door grote groepen mensen of bepaalde sociale groepen. Het lijken praktijken die als gepast worden beschouwd, en met een morele lading, gezien het niet volgen van deze normen leidt tot wazige of expliciete sancties.”
(J.-P. Poulain, vertaling)

Deze normen en manier van doen zijn op zichzelf beïnvloed door een reeks subjectieve variabelen, namelijk

MENINGEN ∫ WAARDEN ∫ ATTITUDES ∫ SYMBOLEN