Deze actie heeft een beter gebruik van het openbaar vervoer en een mobiliteit met meer burgerzin tot doel.

Promo Jeunes

Promo Jeunes

Promo Jeunes is een Organisatie voor Jongeren, namelijk een vereniging met als hoofddoel jongeren te bewegen tot verantwoordelijk, actief, kritisch en solidair burgerschap door een bewustwording en kennis van de samenleving.