Deze actie heeft een beter gebruik van het openbaar vervoer en een mobiliteit met meer burgerzin tot doel.

Doelgroep

Doelgroep

Deze campagne richt zich tot jongeren van de 5de leerjaar tot en met de 4de middelbaar.